🇪🇭เว็บไซด์ ICO & Airdrop

เป็นเว็บไซด์สำหรับตั้งราคาขาย ICO และแจก Airdrop เหรียญ

  • ICO สามารถกำหนดราคาเป็นช่วงๆ และจำนวนเหรียญที่ขายได้ ลูกค้าซื้อเหรียญผ่านระบบ รายได้จะเข้า Wallet ของเจ้าของโปรเจ็คทันที

Airdrop สามารถกำหนดเหรียญที่แจก แต่ละ wallet ได้ ผู้ Airdrop จะได้เหรียญเข้า Wallet ทันที

หน้าระบบ ICO

เว็บไซด์ ICO

หน้าระบบ Airdrop

เว็บไซด์ ICO และระบบแจก Airdrop ผ่าน Metamask

ราคา 25,000 บาท ระยะเวลา 15-30 วัน

Last updated