👩‍👩‍👧ระบบเว็บไซด์แบบมีระบบสมาชิก

เว็บไซด์เพิ่มจากระบบหน้าเดียว เพิ่มระบบสมาชิกเข้าไป สมาชิกสามารถเข้าจัดการระบบของตัวเองได้ หน้าของเว็บไซด์ประกอบด้วย – หน้าแรก – Features – Roadmap – Project – Tokenomics – Whitepaper – Team หมายเหตุ : ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน โดยจะคุยรายละเอียดของระบบทั้งหมดก่อน และผู้รับจ้างจะเสนอราคาที่หลัง ราคาเริ่มต้นที่ 35,000 บาท เมนูลูกค้าสามารถกำหนดชื่อได้

ตัวอย่างงาน

ราคา 35,000 บาท ระยะเวลา 15-30 วัน

Last updated