🇲🇶เพิ่มเหรียญในกระดานเทรด CEX Exchange

เพิ่มเหรียญในกระดานเทรด CEX Exchange (กระดานแบบ Centralized Exchange)

Central Exchange คือ Exchange ที่มีส่วนกลางควบคุมระบบการเงินทั้งหมด ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องโอนเงินทั้งหมดไปที่ Exchange ส่วนกลาง เช่น Bitkub Zipmex Satang Pro Bittaza เป็นต้น เว็บ Exchange ต่างประเทศที่แนะนำคือ TOP 100 ของตลาดโลก (https://coinmarketcap.com/rankings/exchanges/) รายละเอียด เพิ่มเหรียญในกระดานเทรด

ราคา 30,000 บาท ระยะเวลา 30 วัน ไม่รวมค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายของ Exchange ที่คิดเพิ่ม (ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ถือเหรียญและ Community เป็นหลัก เพิ่มเหรียญในกระดานเทรด

Last updated